СЕРВИЗ

НЕДСТАР извършва сервизна дейност на аудио-визуална и електронна техника от своето си основаване. Поддържани са много видове марки разпространени на българския пазар. От 2003г е Упълномощен сервиз на SONY, а няколко години по-късно е сервиз и на PHILIPS. В сервиза се извършва ремонт на Битова електроника, електронни модули и устройства. Може да бъде ремонтирана и нестандартна електроника.

За целта фирмата разполага със собствен сервиз на адрес:

гр.Смолян, бул.“България“ № 15, бл.19

Телефон за връзка: 0301/6 37 47