Инженеринг

Предлагани инженерни услуги:

  • Проектиране на сградни инсталации – част електро, част пожароизвестяване и др.
  • Проектиране на Фотоволтаични електрически централи – Мрежови и Автономни
  • Проектиране на Соларни Термични системи за БГВ, Отопление и доотопление
  • Проектиране на Вятърни електроцентрали
  • Енергийна ефективност
  • Консултации
  • Предлагане на ефективни решения за самостоятелно енергийно захранване на къмпинги, вилни селища, ферми, самостоятелни къщи и др.
  •